Product Image Gebratener Reis mit Rindfleisch

Gebratener Reis mit Rindfleisch

Mengenangabe: 1 Stück
2 offers from 30'000.00 - 35'000.00 (AVG 32'500.00)

Filter
Phở gà bò đặc biệt
30'000.00
Quốc Tuấn cơ sở 1
35'000.00